Všeobecné obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Na tejto stránke nájdete popísané obchodné podmienky spoločnosti iMASAB s.r.o., s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov cez internetový obchod eshop.imasab.sk nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

iMASAB s.r.o.
Átriová 7
080 01 Prešov
Slovenská republika

(sídlo spoločnosti sa nelíši od korešpondenčnej adresy, ale líši sa od adresy prevádzky, ktorou je iMASAB s.r.o., Pod Táborom 43, 080 01, Prešov)

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24739/P

IČO: 46282963
DIČ: 2023310916
IČ DPH: SK2023310916
Je platca DPH.

tel. kontakt: +421905562185
e-mail: eshop@imasab.sk
(ďalej len „iMASAB eSHOP“)

Orgánom dozoru je
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051 / 772 15 97
fax číslo: 051 / 772 15 96


2. Ochrana osobných údajov

Kompletné znenie nových Zásad spracúvania osobných údajov podľa nariadenia GDPR nájdete TU.


3. Ceny a poplatky

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (20 %), vrátane poplatku za poštovné a balné. Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky eshop.imasab.sk alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky.


4. Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom:

 • zadania objednávky cez internetovú stránku eshop.imasab.sk. (ďalej len “eshop”)
 • elektronickou poštou na adrese eshop@imasab.sk
 • telefonicky na čísle +421905562185

Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo.

Pri objednávaní cez internetovú stránku eshop.imasab.sk nemôžete nakupovať bez registrácie.

Vytvorenie objednávky pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecného obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.


5. Spôsob platby

Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku máte možnosť úhrady viacerými spôsobmi:

 • bezhotovostne prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva
 • bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti iMASAB s.r.o.
 • dobierkou

5.1 Bezhotovostná platba prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva

Každú objednávku môžete zaplatiť bezhotovostne prostredníctvom:

 • platba kartou
 • online platobných tlačidiel jednotlivých bánk

5.2 Bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti iMASAB s.r.o.

Tento spôsob platby je možný len vo vybraných prípadoch. Napríklad zlyhanie bezhotovostnej platby prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo v prípade iných finančných vyrovnaní medzi spoločnosťou iMASAB s.r.o. a zákazníkom (napr. vrátenie tovaru a pod.). Celý postup a podmienky budú dohodnuté prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

6. Spôsob doručenia

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky eshop.imasab.sk vám môže byť doručený týmto spôsobom:

 • prostredníctvom kuriéra DPD
 • prostredníctvom Slovenskej pošty

7. Expedovanie objednávok a dodacie podmienky

7.1 Všeobecné dodacie podmienky

 Spoločnosť iMASAB s.r.o. je povinná dodať vám objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď Vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávky alebo nepreberiete objednaný tovar na dohodnutom výdajnom mieste, je spoločnosť iMASAB s.r.o. oprávnená požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

7.2 Balenie objednávok

 Objednaný tovar balíme do kartónovej krabice.

7.3 Rozdelenie objednávky – expedovanie a poštovné

Ak Vaša objednávka obsahuje viacero položiek a jednu, či viaceré z nich nie je možné našou vinou vybaviť, objednávku vám odošleme aj po častiach. Zvýšené nároky na poštovné a balné idú v takomto prípade na náš účet.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viacero zásielok na základe Vášho priania doručeného e-mailom, môže byť poštovné a balné účtované za každú zásielku samostatne.

7.4 Potvrdenie o expedovaní objednávky

Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. E-mail si pozorne prečítajte. Nájdete v ňom užitočné informácie o prípadných komplikáciách pri doručovaní. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom Vás však budeme hneď informovať.

7.5 Problémy pri doručovaní expedovanej objednávky

Pokiaľ  Vám tovar alebo oznámenie o jeho uložení nebolo doručené podľa dodacích lehôt, kontaktujte prosím nás.

telefonicky: +421905562185

e-mailom: eshop@imasab.sk

Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 3 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť iMASAB s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

 

8. Záručná doba

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Na výslovnou žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

 

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

 

Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.


 Pre každú objednávku je odosielaná elektronická faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou na váš email nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť na eshop@imasab.sk

 

9. Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

9.1 Výmena tovaru

Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 14 dní.

9.1.1 Podmienky výmeny

 • tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, neotvorený (pri potravinách)
 • v prípade, že tovar požadujete vymeniť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.1.2 Postup pri výmene – zákazník

 • adresa na doručenie vráteného tovaru:

iMASAB s.r.o.
Átriová 7
080 01 Prešov
Slovenská republika

 • k výmene tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, neotvorený
 • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s informáciami k požadovanej výmene

9.1.3 Postup pri výmene – poskytovateľ

 • prijatý tovar skontrolujeme, prečítame si sprievodný list a overíme dostupnosť tovaru, ktorý si želáte
 • v prípade, že požadujete vymeniť tovar kus za kus v rovnakej cene a je momentálne dostupný skladom, balík vám bezodkladne pošleme na vami uvedenú adresu

9.1.4 Postup pri výmene – špeciálne prípady

 V prípade, že si želáte vymeniť tovar v inej hodnote, ako je ten pôvodne zakúpený, alebo tovar, ktorý požadujete, momentálne nie je dostupný, dohodneme sa individuálne e-mailom alebo telefonicky ohľadne vyrovnania finančného rozdielu. V takýchto prípadoch je lepšie sa nám ozvať dopredu na adresu eshop@imasab.sk.

9.2 Vrátenie tovaru

 Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke eshop.imasab.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť tohto práva, musíte tento formulár na odstúpenie od zmluvy odoslať iMASAB s.r.o. najneskôr štrnásty (14) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na eshop@imasab.sk alebo v listinnej podobe na adresu iMASAB s.r.o., Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie.

9.2.1 Podmienky vrátenia tovaru

 •  tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, neotvorený
 • v prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá
 • Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, uplynutej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

9.2.2 Postup pri vrátení tovaru – zákazník

 • adresa na doručenie vráteného tovaru:

iMASAB s.r.o.
Átriová 7
080 01 Prešov 
Slovenská republika

 • k vráteniu tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovar v poriadku nepoškodený, neotvorený

9.2.3 Postup pri vrátení tovaru – poskytovateľ

 • skontrolujeme prijatý tovar a lehotu na vrátenie tovaru
 • ak je všetko v poriadku, vrátime vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Pri odstúpení od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru spoločnosti iMASAB s.r.o. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností tovaru.

V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a spoločnosť iMASAB s.r.o. nie je povinná vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.

9.3 Reklamácia tovaru

 9.3.1 Základné informácie 

Záručná doba na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.eshop.imasab.sk je 24 mesiacov.

Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je iMASAB s.r.o., Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov.

Pamätajte prosím, že tovar z iMASAB s.r.o. produkcie, ktorý ste kúpili inde ako v e-shope www.eshop.imasab.sk môžete reklamovať iba u predajcu, u ktorého ste tovar zakúpili.

9.3.2 Podmienky reklamácie

 • oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu.
 • tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.3.3 Postup pri reklamácii – zákazník

 • tovar, ktorý chcete reklamovať, odošlite doporučene ako balík (nie na dobierku)
 • adresa na doručenie reklamovaného tovaru:

iMASAB s.r.o.
Átriová 7
080 01 Prešov 
Slovenská republika

 • k reklamácií budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, neotvorený
 • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR

9.3.4 Postup pri reklamácií – poskytovateľ

Poštou

 • na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu
 • po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie
 • písomne (e-mailom) vás informujeme o spôsobe vybavenia reklamácie
 • vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie

Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:

 • tovar vám vymeníme a zašleme späť na naše náklady,
 • v prípade, že tovar nebude možné vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

10. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1.1.2019.

Spoločnosť iMASAB s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.eshop.imasab.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy.

Za spoločnosť iMASAB s.r.o. schválil Martin Sabal, konateľ.

Sledujte nás na Facebooku